Kubistická lampa

Kamenné osvětlovací těleso s kovanou, krystalicky tvarovanou lucernou je ojedinělé dílo české kubistické architektury. Lucernu pravděpodobně navrhl architekt Emil Králíček. K jeho zřízení došlo mezi lety 1912–1913 v souvislosti s výstavbou přilehlého domu s Kalousovou či Adamovou lékárnou. Lucerna byla při restaurování v roce 1990 nahrazena kopií, originál byl uložen do depozitáře GHMP.

V letošním roce byla v koordinaci zástupců GHMP a Technologie hl. m. Prahy provedena revize elektrického zařízení lampy. Při té bylo zjištěno, že je nutná výměna kabeláže lucerny a repase vnitřní rozvodové skříňky, která byla silně degradována. Kopie kovové lucerny bude během výměny elektrického zařízení sejmuta a odvezena do ateliéru restaurátora k očištění, výměně poškozených skel a konzervaci.