Kopie sousoší sv. Františka Xaverského

Monumentální skupina sv. Františka Xaverského byla dokončena dílnou Jana Brokoffa, pod vedením Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, roku 1711. Sousoší bylo vážně poškozeno za bojů v roce 1848 a při povodni v roce 1890 pak došlo k jeho zřícení do řeky. Dnes je originál sousoší umístěn v expozici Lapidária Národního muzea, kde byl mezi lety 1898 a 1905 ze zachráněných fragmentů sestaven a dále rekonstruován sochařem Čeňkem Vosmíkem. Vosmík je také autorem dnešní kopie, provedené nejspíše z doubravského pískovce, jež byla na místo zříceného sousoší osazena na konci roku 1912.

Restaurování sousoší bude zahájeno v červenci roku 2022 a ukončeno v srpnu 2023. Památce byla restaurátorským zásahem vrácena její materiálová i vizuální celistvost, určující možnosti jeho estetického působení ve významné a exponované lokalitě NKP Karlova mostu.