Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom

Vladimír Havlík, Pokus o spánek, 1982. Foto Archiv GHMP
od: 12. 5. 2020
do: 27. 9. 2020

út-ne 10.00–18.00

Colloredo-Mansfeldský palác

od: 12. 5. 2020
do: 27. 9. 2020
Colloredo-Mansfeldský palác, piano nobile a 3. patro

út-ne 10.00–18.00

 

kurátor 
Jakub Král


architekt
Matěj Smrkovský

 

vstupné 
plné: 60 Kč 
snížené: 30 Kč 

 

katalog k výstavě >

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Společná výstava Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka se stane prostorem pro konfrontaci dvou cest, jimiž lze dojít k témuž světonázoru. Zatímco se Sikorova objektivizační strategie dotýká pozice jednotlivce v kosmu, Vladimír Havlík se oproti tomu obrací k pospolitým vztahům budovaným na základě nonspektakulárních gest. Oběma umělcům jsou společná témata vztahu lidí k přírodě a k sobě navzájem, odpovědnosti, intimního vztahu ke světu a kosmu a budování utopického přesahu ve snaze vymezit naše přemýšlení o současnosti směrem ke kýžené budoucnosti.
 
Na úvod jedné slavné televizní debaty dvou význačných filosofů 20. století její moderátor řekl, že oba řečníci jsou jako horolezci zdolávající ve stejnou chvíli stejnou horu, ale každý z opačné strany. Ačkoli vystavující umělce dělí odlišná generace a odlišné myšlenkové zázemí, zdá se, že oběma jde o společnou věc, a tou je postižení vzájemnosti spoluprožívání světa a jeho spoluutváření prostřednictvím dvou strategií: „velkého“ Sikorova pohledu shora a Havlíkova sledování drobných posunů v našich vztazích.
 
 
 

číst dále


související objekty


média