Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914

Josef Mařatka, Studie Velké ruky, 1903, Galerie hlavního města Prahy
od: 4. 5. 2016
do: 25. 9. 2016

út-ne 10.00–18.00
čt 10.00–20.00

Městská knihovna, 2. patro

od: 4. 5. 2016
do: 25. 9. 2016
Městská knihovna, 2. patro

út-ne 10.00–18.00
čt 10.00–20.00

 

autoři koncepce
Petr Wittlich
Sandra Baborovská

kurátorka
Sandra Baborovská

 

vstupné
plné: 120 Kč
snížené: 60 Kč

 

ve spolupráci s
Národní galerií v Praze

 

pod záštitou
primátorky hl. m. Prahy
Adriany Krnáčové >

 

praktické informace >
Bezbariérové přístup zajištěn (výtah).

V období od 80. let 19. století až do 1. světové války dosáhlo české figurální sochařství vysoké umělecké úrovně, zcela srovnatelné s moderní evropskou tvorbou. Výstava sleduje toto historické dění v charakteristických ukázkách z díla jeho předních představitelů. Dynamický umělecký vývoj otevřel Josef Václav Myslbek a rozvinul se díky příslušníkům mladších generací – Františku Bílkovi, Stanislavu Suchardovi, Josefu Mařatkovi, Quidu Kociánovi, Bohumilu Kafkovi, Ladislavu Šalounovi, Janu Štursovi a mnoha dalším.

 

 

Jejich tvorba je konfrontována s charakteristickými díly světových sochařů, kteří zasáhli do českého vývoje svými pražskými výstavami (Auguste Rodin, Constantin Meunier, Antoine Bourdelle). Tyto ukázky jako výpůjčky ze světových muzeí významně obohacují profil výstavy, a činí tak z tohoto výstavního projektu v českém kontextu mimořádnou událost.

 

Výstava obnovuje zájem našeho publika o kvalitní část české kulturní tradice a poukazuje na příklady, jež mohou být podnětné i pro současnost.

číst dále


související objekty


média