Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Dynamika a sekvence pohybu / k výstavě Santiago Calatrava: Art and Architecture

Santiago Calatrava, Auditorium na Tenerife – kresba

termín
1. 9. 2018(13:00–18:00)

Dům U Kamenného zvonu

termín
1. 9. 2018
13:00–18:00

Dům U Kamenného zvonu

vstupné
5 Kč děti do 10 let

20 Kč děti, dospělí, senioři

 

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz > 

 

 

praktické info >
 

Sobotní výtvarný workshop: Dynamika a sekvence pohybu

Během výtvarných workshopů si představíme tvorbu světově uznávaného architekta a umělce Santiaga Calatravy. Přiblížíme si postupy jeho tvorby od prvotní myšlenky, skici, kresby přes drobné modely, vizualizace až k finálním realizacím architektury. Zamyslíme se nad působením konstrukce, vyzněním použitého materiálu, dynamikou tvarů a křivek, citlivém začlenění do kontextu okolního prostoru a původního urbanistického plánu. Východiskem pro tvorbu se nám stane konstrukční řešení autorových staveb. Prostříháváním a stáčením plastových sítí vytvoříme drobné objekty, napodobující jeho osobité architektonické tvarosloví. Bližší vhled do tvůrčího procesu umělce nám umožní také prozkoumání fenoménu pohybu a dynamiky. Obdobně jako autor se budeme inspirovat tvaroslovím přírodních procesů, zvířat a lidské anatomie. Jejich redukcí na základní linie vytvoříme kresebné návrhy architektonických konceptů.