Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Prof. Dr. Matthias Weiß: Popletené dějiny umění? Přehodnocení pojmů chinoiserie a „europerie“ mezi lety 1749–1902 / přednáška

termín
15. 5. 2019(18:00)

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

termín
15. 5. 2019
18:00

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

vstupné
zdarma

 

přednáší 
Prof. Dr. Matthias Weiß
profesor na katedře dějin umění na Freie Universität v Berlíně

přednáška bude v anglickém jazyce

 

ve spolupráci s 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Zejména v 18. století to nebyla jen Evropa, která vyhledávala čínskou uměleckou tvorbu, ale i Čína naopak vyhledávala evropskou uměleckou tvorbu. To, že docházelo ke vzájemné výměně pohledů, které byly opakovaně vrhány tam i zpět, je možno vzít zcela doslovně. Lze to demonstrovat pomocí analýzy takzvaných západních budov (Xiyanglou) v císařských zahradách u Pekingu i výroby exportního porcelánu. Jejich trajektorie nám umožní lépe pochopit proměny vztahů mezi Čínou a Evropou od 18. století až do počátku 20. století a také vysvětlit tradiční směry, které přetrvaly tyto změny – například mýtus, že porcelán se používal jako stavební materiál.

 

Přednáškový cyklus je zaměřen na současný trend v oblasti dějin umění, který pod označeními „globální dějiny umění“ a „world art studies“ akcentuje transnacionální perspektivu. Renomovaní zahraniční historici umění se ve svých příspěvcích budou věnovat dopadu transnacionalismu na umění 19. a 20. století.