Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch: Galerie Der Sturm v Berlíně: centrum umělecké avantgardy / přednáška

termín
2. 5. 2019(18:00)

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

termín
2. 5. 2019
18:00

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

vstupné
zdarma

 

přednáší 
Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch
profesorka na Ústavu dějin umění na Universitě v Düsseldorfu 
přednáška bude v anglickém jazyce

 

ve spolupráci s 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Přednáška bude věnována galerii Der Sturm (Bouře) v Berlíně coby centru avantgardy. V roce 1912 Herwarth Walden založil v Berlíně uměleckou galerii, kterou lze označit za jednu z nejrenomovanějších galerií v Německu mezi léty 1912 až 1928. Svá díla v ní vystavovali nejvýznamnější umělci té doby. Pro autory ze skupiny Der Blaue Reiter (Modrý jezdec), italské futuristy a východoevropskou avantgardu byla galerie Der Sturm vstupenkou do světa obchodu s uměním. Také čeští umělci v této galerii vystavovali roku 1913 a 1914 svá díla: tvorba Emila Filly, Vincence Beneše, Otto Gutfreunda a dalších byla početně zastoupena na Prvním německém podzimním salonu; Walden dokonce v roce 1914 věnoval samostatnou výstavu tvorbě Otakara Kubína. Galerie ovšem zdaleka nebyla jen místem, kde se s uměním obchodovalo. Sledovala především zcela nový koncept umělecké mediace a byla místem setkávání odborníků. Původně byl Der Sturm literární projekt sloužící jako diskusní platforma pro moderně smýšlející umělce, hudebníky, básníky, výtvarníky atd. Během první světové války se aktivity galerie rozšířily o školu, nakladatelství, expresionistickou divadelní scénu, konaly se speciální „Sturm večery“ – to vše díky specifickému kulturnímu prostředí Berlína druhého desetiletí 20. století a díky podnikavému duchu Herwartha Waldena. Přednáška poskytne vhled do počátků existence galerie, představí umělce s ní spolupracující a nastíní, jak fungoval mechanismus tehdejšího trhu s uměním v Berlíně.

 

Přednáškový cyklus je zaměřen na současný trend v oblasti dějin umění, který pod označeními „globální dějiny umění“ a „world art studies“ akcentuje transnacionální perspektivu. Renomovaní zahraniční historici umění se ve svých příspěvcích budou věnovat dopadu transnacionalismu na umění 19. a 20. století.