Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch III: 55 let starostí o sv. Václava na Václavském náměstí

Josef Václav Myslbek, Svatý Václav na Václavském náměstí v Praze - detail

termín
6. 11. 2018(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
6. 11. 2018
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč

 

kontakt
Tereza Kučerová Zborníková
(externí lektorka)
+420 774 454 089
tereza.zbor@gmail.com > 

 

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 

 

přednáší
Marie Foltýnová

kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

praktické informace >

 

sbírka veřejné plastiky > 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Přednáška kurátorky sbírky veřejné plastiky GHMP Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., shrne péči o pomník sv. Václava za posledních 55 let, kdy byl svěřen spolu s celým konvolutem veřejných plastik do správy Galerie hlavního města Prahy. Během této doby se měnily nejen samotné postupy restaurování, ale i zásady památkové péče. Velké dopravní stavby 20. století změnily Václavské náměstí i charakter umístění jezdeckého pomníku dodnes uctívaného českého světce, symbolu české státnosti. Vnímání pomníku širokou veřejností a názory na úpravu bezprostředního okolí pomníku, na jeho funkci a uplatnění ve veřejném prostranství největšího pražského náměstí se různí a často si vzájemně odporují.

 

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 11. 12. 2018 pamětní list.