Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch II.: Poznámky k restaurování hlavního schodiště Trojského zámku – přednáška odborníka restaurátora Vojtěcha Adamce

barokní schodiště v zahradě zámku Troja

termín
26. 11. 2019(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
26. 11. 2019
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč 

 

kontakt 
Tereza Kučerová Zborníková 
(externí lektorka) 
+420 774 454 089 
tereza.kucerova@ghmp.cz >

 

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity zde tereza.kucerova@ghmp.cz >

 

 

přednáší 
Vojtěch Adamec

 

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

 

mapa veřejné plastiky GHMP >  

 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Monumentální schodiště propojující hlavní sál trojského zámku s přilehlou zahradou, představuje jedno z nejzajímavějších děl českého baroka. Na vzniku tohoto ojedinělého skvostu se totiž podíleli ti nejvýznamnější umělci dané doby – architekt působící ve službách tehdejšího pražského arcibiskupa, Jean Baptiste Mathey, a dvorní sochař drážďanského kurfiřta, Johann Georg Heermann.

 

Přednáška se bude dotýkat vztahových souvislostí architektury, sochařského díla a jejich znovuobjevování v procesu restaurování hmotné a tvůrčí struktury díla. Věnovat se budeme především podobě schodiště v proměnách času s důrazem na jeho vznik od vylomení samotného kamene až po finální dohotovení díla včetně závěrečných povrchových úprav sochařských i barevných.