Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

komentovaná prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na historii objektu

detail Domu U Kamenného zvonu

termín
1. 9. 2019(14:00)

Dům U Kamenného zvonu

termín
1. 9. 2019
14:00

Dům U Kamenného zvonu

vstupné
60 Kč

 

praktické info >
Objekt nemá bezbariérový přístup.
 

 

Prohlídka objektu zaměřená na jeho historii

 

Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování.

Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.

 


související objekty