Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Komentovaná procházka po Karlově mostě

termín
4. 8. 2018(8:30)

Karlův most

termín
4. 8. 2018
8:30

Karlův most

vstupné
20 Kč

 

kontakt 
Tereza Kučerová
(externí lektorka) 
+420 774 454 089 
tereza.zbor@gmail.com >

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 
 
provádí
Tereza Kučerová
 
 

sraz

před Staroměstskou mosteckou věží
 

V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší bude realizována komentovaná procházka po Karlově mostě. Procházku začneme před Staroměstskou mosteckou věží, kde si představíme její uměleckou výzdobu. Následně se přesuneme na Karlův most, na kterém si prohlédneme jeho bohatou sochařskou galerii. Vedle seznámení s autory plastik bude pozornost věnována ikonografickému zobrazení světců. Na závěr se seznámíme s reliéfem z Juditina mostu, který patří mezi nejvýznamnější památky českého románského sochařství.