Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Z nových přírůstků GHMP: Magdalena Jetelová Pacific Ring of Fire

Magdalena Jetelová, Konverzace 1580 a Linie 2451, 2018
od: 1. 1. 2020
do: 29. 3. 2020

út-ne 10.00–20.00

Dům U Kamenného zvonu

od: 1. 1. 2020
do: 29. 3. 2020
Dům U Kamenného zvonu, kaple

út-ne 10.00–20.00

 

 

vstupné 
zdarma 

 

praktické informace >  
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Aktuální cyklus Magdaleny Jetelové – Pacific Ring of Fire (2018) – navazuje na cykly Iceland Project (1992) a Atlantic Wall (1995), kdy laserovým paprskem mapovala v oblasti Islandu a Grónska linii geologických tektonických desek nebo přílivem destruovanou obrannou soustavu bunkrů z 2. světové války. Hranice jsou pro ni od prvopočátku jedním z nejzávažnějších inspiračních fenoménů. Souvisí to nejen s její osobní historií, kdy jí po emigraci zatarasila cestu zpět železná opona, ale i s jejím setrvalým zájmem o vědecký výzkum v přírodovědných oborech a astronomii, kde běžně dochází k překračování navyklých stereotypů, a tím i rozmělňování původních hranic oborů. Její akce a instalace často pracují s přírodními substancemi jako voda, oheň, kouř nebo saze. Jejich prostřednictvím a skrze jejich neumělou podstatu se snaží interpretovat důležité přírodní zákonitosti a úkazy. Některé z projektů jsou dokonce čitelné pouze ze satelitních snímků, jako ten v australské poušti, v jehož rámci autorka instalovala světelné zdroje kopírující 75 stupňů jižní šířky (Songline, 1998). Postupně tak dospěla díky rozvíjejícím se technickým možnostem k ještě propracovanějším projektům využívajícím laserovou projekci na pro ni klíčových územích, kde neexistují pouze hranice mezi jednotlivými státy, ale také linie mezi velkými kontinentálními tektonickými deskami, které tvoří pevné části zemského povrchu. Tím chce kromě jiného poukázat na to, že současná situace vyžaduje obrátit naši bdělou pozornost k řadě globálních problémů a že je nezbytné vidět a jednat daleko za hranicemi našich domovů. Geologie popisuje zemské desky jako pohyblivé kry, jež se pohybují rychlostí 10–15 cm za rok. Tím pádem jsou údaje zachycené na snímcích Magdaleny Jetelové unikátní a platí pouze pro onen okamžik, kdy zmáčkla spoušť mezi odlivem a přílivem v daleké Patagonii. Síla fotografie získané za náročných podmínek v nehostinném cípu Jižní Ameriky je zde znásobena dokonalým technickým provedením a mimořádným formátem i moderovaným osvětlením lightboxů, kdy je divák téměř autentickým účastníkem výpravy.

 

Obě díla byla do GHMP zakoupena v roce 2019.


související objekty