Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Start up: Tereza Fišerová – Paralelní vesmír

Tereza Fišerová, fotografická rekonstrukce filmového záběru z filmu Nekonečný příběh, 2015
od: 7. 5. 2015
do: 5. 7. 2015

út-ne 10.00–18.00

Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

od: 7. 5. 2015
do: 5. 7. 2015
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

út-ne 10.00–18.00


autor koncepce
Monika Doležalová
kurátor
Jitka Hlaváčková

 

vstupné
zdarma


praktické informace >
Bezbariérový přístup zajištěn (všechna patra).

Tvorba Terezy Fišerové (*1988, Plzeň) vychází z překonávání různých osobních omezení. Její díla reagují na reálné zkušenosti, situace, které se člověka dotýkají a zrazují jeho dosavadní vnímání. Ve svých dřívějších performancích, například v akci Vystoupení (2010) nebo Don’t disturb my circles (2012) pracovala s limitem svých fyzických možností a „bičovala“ se k lepším výkonům. Soupeřila s objekty s uměleckou kvalitou a tak do jejich vzájemného působení prosakoval urputný vztah mezi umělcem a dílem.

Na reálném základu stojí i site specific instalace – výstava Paralelní vesmír. Tereza se pro ni inspirovala podivuhodným zážitkem z konkrétního místa v Plzni, spojeného s pocitem jiné reality, který tehdy přivodil optický klam, a pokouší se ho přenést do prostoru galerie. „Vzniká zcela jiné místo, kde se střetávají dva různé světy v čase a prostoru. Komplikované téma, hodné spíše vědeckého zkoumání, pojímám téměř poeticky,“ komentuje svůj záměr autorka. 

Tereza Fišerová je absolventkou bakalářského studia v ateliéru Adély Matasové na Západočeské univerzity v Plzni, a magisterského v ateliéru Federika Díaze a Davida Kořínka na pražské UMPRUM.

číst dále


média