Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Eden – Koblasova země (Zveřejnění autorova daru)

z cyklu Staré ženy - detail, 1969, foto Hana Hamplová
od: 25. 6. 2015
do: 25. 10. 2015

út-ne 10.00–18.00

Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

od: 25. 6. 2015
do: 25. 10. 2015
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

út-ne 10.00–18.00


kurátor 
Mahulena Nešlehová

 

vstupné
plné 120 Kč
snížené 60 Kč


praktické informace >
Bezbariérový přístup zajištěn (všechna patra).

K podstatnému rysu umění evropsky uznávaného sochaře Jana Koblasy (*1932) patří schopnost invenčně se vyjádřit v různých uměleckých médiích a obohatit je o nové tvůrčí postupy. Tato přednost platí i pro grafickou tvorbu, jíž se věnuje přes padesát let. Výstava, nazvaná podle jednoho autorova cyklu, z ní předkládá jen malý zlomek. Vůbec poprvé se setkáváme s bohatou škálou gestických monotypů, figurativně nefigurativních dřevořezů a serigrafií a s výběrem počítačové grafiky. Rovněž poprvé jsou představeny i monotypy kombinované malbou cyklu Modrá krev (1964–65). Tematicky členěná prezentace Koblasova grafického díla, provázaná několika jeho plastikami, zpřístupňuje poznání dosud neznámých i pozapomenutých oblastí jeho tvorby. Součástí výstavy je obsáhlá publikace Jan Koblasa grafika prints.

 


média