Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

proběhlé výstavy

1967

MEZINÁRODNÍ PLAKÁT
AGI
5. 12. - 30. 12. 1967  Obecní dům
Kurátor: Stanislav Kovář

50 LET VŘSR VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE
15. 11. - 17. 12. 1967 Staroměstská radnice
Připravila: Zahraniční literatura, n.p., Nakladatelství Svoboda

VIETNAM VE FOTOGRAFII
10. 11. - 31. 12. 1967 Staroměstská radnice
Připravil: Svaz českých novinářů

MOJE RUSKO
3. 11. -  26. 12. 1967 Obecní dům
Autor: neuveden

Z GRAFICKÝCH SBÍREK GHMP
5. 10. - 5. 11. 1967 Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

50 LET ZEMĚ SOVĚTŮ
14. 9. - 20. 10. 1967 Obecní dům
Autor: neuveden

ERZSBÉT  SZABÓ - IRÉN SZUPPÁN
1. 8. - 31. 8. 1967 Obecní dům
Kurátorka: Marcela Mrázová

WANDER BERTONI
15. 7. - 7. 8. 1967  Obecní dům
Autoři: Jiří Bohdálek, Jaromír Lakosila, kurátor: O. A. Kukla

AUGUST RODIN
13. 7. - 17. 9. 1967  Staroměstská radnice
Autoři: Cecile Goldscheider, Edith Lionne, Jiří Mašín

VILÉM NOWAK
25. 5. - 23. 7. 1967  Obecní dům
Autor: Čestmír Berka

PRAHA 1618 - 1800
Ze sbírek Muzea hl. m. Prahy
20. 5. - 30. 10. 1967  Zámek Troja
Autor:  neuveden

ČESKOSLOVENSKÁ FOTOGRAFIE
Mezi dvěma světovými válkami
24. 3. - 15. 5. 1967 Obecní dům
Autor: Vladimír Brehovský

DÍTĚ TVOŘÍ
20. 3. - 12. 4. 1967  Staroměstská radnice
Připravil: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti

KUZMA SERGEJEVIČ PETROV-VODKIN
18. 1. - 26. 2. 1967 Obecní dům
Autorka: A. Salizanová