Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

proběhlé výstavy

1975

PRAHA TŘICETILETÁ
4. 12. 1975 - 1. 2. 1976 Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
14. 11. - 7. 12. 1975 Staroměstská radnice
Autoři: M. Rocman, M. Mrázová

PIESEN O BRATISLAVE
15. 9. - 9. 11. 1975 Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí

PRAŽSKÉ PAMÁTKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
15. 9. - 9. 11. 1975 Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

30 LET SVOBODNÉ BRATISLAVY VE FOTOGRAFII L. NOELA
4. 7. - 31. 8. 1975 Staroměstská radnice
Kurátor: Josefina Lacová

PICTURA CECA SI SLOVACA
České a slovenské malířství 20. století
4. 7. - 31. 7. 1975 Bukurešť
Autorka: Marcela Mrázová

BOŘIVOJ ŽUFAN
červenec - září 1975 Galerie V. Špály
Autorka: Marcela Mrázová

KERAMO
23. 6. - 1. 8. 1975 Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí

ČESKOSLOVENSKO TĚCHTO DNŮ
8. 5. - 15. 6. 1975 Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

MAĎARSKÁ MEDAILE A DROBNÁ PLASTIKA
10. 4. - 30. 4. 1975 Staroměstská radnice
Kurátorka: Marcela Mrázová

PRAZE S LÁSKOU
Dětská kresba na náměty osvobození a budování hlavního města
4. 4. - 27. 4. 1975 Staroměstská radnice
Kurátorka: Marie Halířová

Z TVORBY NOSITELŮ CENY HL. M. PRAHY
3. 4. - 25. 4. 1975 Vysoká škola politická
Autorka: Marie Halířová

SSSR - ZEMĚ CESTOVNÍHO RUCHU
Inturist
21. 3. - 27. 3. 1975 Staroměstská radnice
Autor: neuveden

PÉČE O ZDRAVÍ ŽENY
10. 3. - 31. 3. 1975 Staroměstská radnice
Připravil: NVP 

JEAN EFFEL
11. 2. - 16. 3. 1975 Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí