Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

proběhlé výstavy

1981

ZDENĚK KOLÁŘSKÝ
Medaile a mince
22. 12.  1981 - 31. 1. 1982
Autorka: Marie Halířová

VINCENC VINGLER
Plastiky, kresby a grafiky
10. 11. - 13. 12. 1981
Autor: Jiří Mašín, kurátorka:Hana Rousová

LADISLAV ŠALOUN 
Drobná plastika a kresby
22. 9. - 1. 11. 1981 Staroměstská radnice
Autor: František Šmejkal, kurátor: Vladimír Skrepl

KAREL POKORNÝ
Kresba a komorní plastika
15. 9. 1981 - 4. 1. 1982 Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

STANISLAV HOLÝ
Výstava kresleného humoru a ilustrací
11. 8. - 14. 9. 1981 Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí

EMIL STOJČEV
11. 8. - 13. 9. 1981 Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí, spolupráce: Bulharské kulturní a informační středisko

OTA HOLAS - výběr z díla
4. 8. - 31. 8. 1981 Staroměstská radnice
Připravila: Galerie výtvarného umění v Ostravě

VÝSTAVA PLAKÁTŮ K ZASEDÁNÍ OSN O ODZBROJENÍ
1. 8. - 16. 8. 1981 Galerie bratří Čapků
Kurátor: Milan Krejčí

RODINNÝ PORTRÉT V SOUČASNÉM POLSKÉM MALÍŘSTVÍ
1. 7. - 2. 8. 1981 Staroměstská radnice
Autor: neuveden

JITKA JANATKOVÁ - fotografie
25. 6. - 26. 7. 1981 Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

KYPERSKÉ MALÍŘSTVÍ
2. 6. - 3. 8. 1981 Staroměstská radnice
Autor: neuveden

HLEDÁNÍ SLOHU
21. 5. - 21. 6. 1981 Staroměstská radnice
Připravila:  Galerie hl.m. Bratislavy

JAN REICH - fotografie
19. 5. - 21. 5. 1981 Staroměstská radnice
Kurátorka: Jana Popelková-Reichová

KAREL MÜLLER
Výběr z díla
7. 4. - 30. 8. 1981 Bulharsko (Čsl. kult. středisko)
Autor: Milan Krejčí

IVAN NINOV -  grafika
2. 4. - 3. 5. 1981 Staroměstská radnice
Kurátorka: Hana Rousová, spolupráce: Bulharské kulturní a informační středisko

KAREL MINÁŘ
2. 4. - 3. 5. 1981 Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

ČAS BOJŮ A VÍTĚZSTVÍ
České výtvarné umění 1938 - 1950
15. 1. - 15. 3. 1981 Staroměstská radnice
Kurátoři: Jarmila Jindrová,  Milan Krejčí