Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

proběhlé výstavy

1991

HUGO DEMARTINI
Dílo 1964 - 1974
5. 12. 1991 - 2. 2. 1992 Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Marie Halířová

GEORGES BRAQUE - grafické dílo z galerie Maeght, Paříž
3. 12. 1991 - 2. 2. 1992 Dům U Kamenného zvonu
Kurátor: Karel Srp, Hana Rousová, spolupráce: Francouzský institut v Praze

KAREL NEPRAŠ - sochy
19. 11. 1991 - 19. 1. 1992 Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

D. J. RŮŽIČKA - OTEC MODERNÍ ČESKÉ FOTOGRAFIE
Moderní piktorialismus D. J. Růžičky
10. 9. - 27. 10. 1991 Staroměstská radnice
Autorka: Daniela Mrázková

ROBERT PIESEN
11. 7. - 1. 9. 1991 Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Marie Judlová

ARNE HOŠEK
Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let.
11. 7. - 1. 9. 1991 Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Hana Rousová

ROD MANDERSCHEIDŮ-ŠTERNBERKŮ
27. 6. - 11. 8. 1991 Zámek Troja
Autorka: Hana Seifertová, spolupráce: Spolková země Porýní-Vestfálsko

LUCILLA CATANIA - skulptura
18. 6. - 25. 8. 1991 Staroměstská radnice
Autorka: Olga Malá

OLBRAM ZOUBEK - sochy
13. 6. - 25. 8. 1991 Vojanovy sady
27. 6. - 18. 8. 1991 Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

V OBRAZE / IM BILDE
Aktuelle Fotografien aus Österreich
30. 4. - 16. 6. 1991 Dům U Kamenného zvonu
Autor: Wolfgang Denk, koordinátorka: Hana Rousová

VE VZTAHU K PROSTORU
Blabolilová-Doležal-Grygar-Chatrný-Lindovský-Rudolf-Sedláková-Sikora-Svobodová
9. 4. - 2. 6. 1991 Staroměstská radnice
Autorka: Hana Larvová

MARKÉTA LUSKAČOVÁ - POUTNÍCI
Fotografie z let 1966-1974
7. 3. - 14. 4. 1991 Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Marie Judlová

VE SVĚTLE MONITORU
Skulptury, videoinstalace, záznamy
5. 3. - 14. 4. 1991 Dům U Kamenného zvonu
Autor: Dieter Bogner, koordinátor: Jiří Ševčík

ČESKÝ INFORMEL
Průkopníci abstrakce z let 1957-1964
24. 1. - 24. 3. 1991 Staroměstská radnice
Autorka: Mahulena Nešlehová, kurátorka: Hana Rousová

ANTONÍN TOMALÍK
Výběr z díla 1957-1968
24. 1. - 24. 3. 1991 Staroměstská radnice
Autorka: Mahulena Nešlehová, kurátorka: Hana Rousová