Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

PIO – Pražský improvizační orchestr, Bells&Brass / Prague Improvisation Orchestra, Bells&Brass

Vernisáž výstavy Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění >. Koncert Pražského improvizačního souboru. Foto Radim Chlubna.
Opening of the Sounds / Codes / Images – Audio Experimentation in the Visual Arts > exhibition. Concert of the Prague Improvisation Orchestra. Photo by Radim Chlubna.

podobné