Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Ambroz Akce Actions – katalog/catalogue

Tomáš Pospiszyl ed.: Ambroz Akce Actions • katalog k výstavě Vladimír Ambroz: Akce > / exhibition catalogue Vladimír Ambroz: Actions > • česky a anglicky / Czech and English • texty / texts by Miroslav Ambroz, Vladimír Ambroz, Pavel Büchler, Marian Palla et al. • grafika/graphic design by Kristina Ambrozová • vydavatel / published by Bigg Boss > • ISBN: 978-80-906817-0-5 • v prodeji v knihkupectví v Domě Fotografie > za 599 Kč / You can buy it in the bookstore in the House of Photography > for 599 CZK.

podobné