Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Médium: figura – katalog/catalogue

katalog výstavy/exhibition catalogue Médium: figura > / Medium: Figure > • text/text Sandra Baborovská • překlad/translated by Lucie Vidmar • grafika/graphic design by Anymade Studio • česky a anglicky / czech and english • vydavatel / published by Galerie hlavního města Prahy • ISBN: 978-80-7010-130-8 • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > a na pokladně Městské knihovny za 180 Kč / You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > and Municipal Library 2nd floor for 180 CZK.

podobné