Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

katalog/catalogue Příhoda 25

u příležitosti výstavy Jiří Příhoda: Sochy > / Jiří Příhoda: Sculptures  > • texty/texts: Magdalena Juříková, Karel Císař, Terezie Nekvindová, Jiří Příhoda • překlad/translated by Ivan Vomáčka, Marisa Ravalli, Vladimíra Šefranka • česky a anglicky / czech and english • počet stran/number of pages: 159 • nakladatelství/published by Karel Kerlický – KANT • EAN: 9788074371929 • ISBN: 978-80-7437-192-9 • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > za 850 Kč / You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > for 850 CZK.

podobné