Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

zámek Troja – průvodce/bedekr

Nově vydávaná publikace věnovaná trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného pražského barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných, tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků. Autor: Martin Krummholz.

zámek Troja • průvodce/bedekr • text: Martin Krummholz • redakce: Vladimíra Šefranka Žáková • grafika: Lenka Jasanská • česky •  počet stran: 115 •  ISBN: 978-80-7010-126-1 • vydavatel: Galerie hlavního města Prahy, 2017 – ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > a na pokladnách v Městské knihovně > a v zámku Troja > za 295 Kč.

podobné