Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Jaroslav Róna 1997–2017 – publikace/book

Jaroslav Róna 1997–2017 • katalog výstavy/exhibition catalogue • texty/texts: Olga Malá, Jiří Stránský, Jaroslav Róna, Lucie Rónová • překlady/translated: Vladimíra Šefranka Žáková • grafika/graphic design: Lenka Jasanská • česky a anglicky/czech and english • počet stran/number of pages: 110 • ISBN: 978-80-7010-127-8 • vydavatel/publisher: Galerie hlavního města Prahy •
 • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > a v Městské knihovně za 465 Kč. /  • You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > and Municipal Library for 465 CZK.

Jaroslav Róna 1997–2017 >Jaroslav Róna 1997–2017 >

 

podobné