Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Richard Deacon: Free Assembly – publikace/book

Richard Deacon: Free Assembly katalog výstavy/exhibition catalogue • texty/texts: Julian Heynen, Magdalena Juříková • překlady a redakce/translation and editing of texts: Vladimíra Šefranka Žáková • česky a anglicky/czech and english • počet stran/number of pages: 160 • ISBN: 978-80-7010-125-4 • vydavatel/publisher: Galerie hlavního města Prahy • 
 • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, a Colloredo-Mansfeldském paláci > a v Městské knihovně u příležitosti výstavy za 699 Kč
 • You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > and Municipal Library within the exhibition for 699 CZK.

podobné