Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Neklidná figura / The Restless Figure – instalace/exposition

Pohled do výstavy Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914 >. Foto Radek Brousil.
View to the The Restless Figure – Expression in Czech Sculpture 1880–1914 > exhibition. Photo by Radek Brousil.

podobné