Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Neklidná figura / The Restless Figure – vernisáž/opening

Vernisáž výstavy Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914 >. Foto Michal Hančovský. 
Opening of The Restless Figure – Expression in Czech Sculpture 1880–1914 > exhibition. Photo by Michal Hančovský.

podobné