Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Josef Sudek: Topografie sutin

Josef Sudek, 1945
od: 22. 5. 2018
do: 19. 8. 2018

út-ne 10:00–18:00
čt 10:00–20:00

Dům fotografie

od: 22. 5. 2018
do: 19. 8. 2018
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

út-ne 10:00–18:00
čt 10:00–20:00


kurátoři 
Mariana Kubištová
Vojtěch Lahoda
Katarína Mašterová

 

ve spolupráci s 

 

vstupné
plné: 120 Kč
snížené: 60 Kč

 

 

katalog k výstavě >

 

 

praktické informace > 
Bezbariérový přístup zajištěn po telefonické domluvě: +420 702 283 922

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.

 

Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný. Představuje fotografický vhled do nitra města a jeho památek v prvních dnech míru, kdy se autor snímáním obyvatelů Prahy, kteří přihlížejí ruinám historického centra, zcela ojediněle přiblížil reportážní fotografii. Jedním z témat, na které výstava kriticky poukazuje, je fotografie jako médium zprostředkování zásadních historických událostí – zdůrazněna je obrazová kvalita těchto záznamů, jež bývá často opomíjena. Součástí výstavy budou snímky dalších známých i anonymních fotografů, pocházející od patnácti veřejných i soukromých zapůjčitelů.

 

K výstavě vychází katalog vydaný nakladatelstvím Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

 

Výstava má také stejnojmennou putovní verzi, která probíhá ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i s Českými centry a od počátku roku 2018 je postupně představována v několika evropských městech.

číst dále

 


související objekty


média