Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Jaroslav Horejc (1886–1983) Mistr českého art deca

Jaroslav Horejc, Léda s labutí, (1934)
od: 28. 9. 2016
do: 29. 1. 2017

út-ne 10.00–20.00

Dům U Kamenného zvonu

od: 28. 9. 2016
do: 29. 1. 2017
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

út-ne 10.00–20.00

 

autorka výstavy
Olga Malá
výběr děl
Eva Neumannová, Martina Lehmannová

 

vstupné
plné: 120 Kč
snížené: 60 Kč  
 
 
 
katalog k výstavě >

 

 

pod záštitou
primátorky hl. m. Prahy
Adriany Krnáčové >

 

ve spolupráci s
Uměleckoprůmyslovým museem v Praze

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Výstava představí jednu z nejpozoruhodnějších osobností českého sochařství 20. století. Horejc vytvořil dílo, které má své nezaměnitelné místo na české výtvarné scéně, zůstalo však solitérním, uzavřeným vlastním názorem, bez následovníků. Již mezi svými vrstevníky byl oceňován pro svoji všestrannost, jíž dokázal podnětně zasáhnout nejen do oblasti sochařství, ale také dalších oborů – užitého umění a architektury. Zvláštní, standardními kategoriemi těžko uchopitelný styl Horejcovy práce přispěl k faktu, že jeho dílo nebylo v posledních desetiletích systematicky zpracováváno ani vystavováno.

Významnější monografické výstavy této zajímavé osobnosti českého sochařství se konaly v 70. letech minulého století, jejich iniciátory a pořadateli bylo Uměleckoprůmyslové museum v Praze (1971) a Galerie hl. m. Prahy (1976/77). Dnes pracovníci obou těchto institucí spojili své síly, aby připravili jeho novou výstavu, svou komplexností první svého druhu. Rok jejího zahájení, 2016, je jubilejní dvojím výročím: uplyne 130 let od Horejcova narození (*1886) a zároveň 40 let od poslední umělcovy samostatné výstavy v Galerii hl. m. Prahy na Staroměstské radnici (1976).

číst dále


související objekty


média