Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Prof. Dr. Martin Schieder: Transnacionální kulturní transfer a umělecká praxe / přednáška

termín
27. 2. 2019(18:00)

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

termín
27. 2. 2019
18:00

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

vstupné
zdarma

 

přednáší 
Prof. Dr. Martin Schieder
profesor na Institutu dějin umění na Universitě v Lipsku 

 

ve spolupráci s 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Zatímco Marcel Duchamp čekal roku 1942 v Sanary na vyřízení dokumentů pro emigraci do Ameriky, pracoval na ikoně exilu: La Boîte en Valise je muzeum v kufru obsahující 69 jeho děl v miniaturní podobě. Stejně jako Duchamp měli všichni intelektuální vyhnanci ve svých nevelkých zavazadlech literární náčrtky, umělecké myšlenky a akademická výzkumná témata, i když netušili, jak je na druhé straně Atlantiku přivítají. Ve své filozofii emigrace Svoboda migranta popisuje český filozof Vilém Flusser exil jako „oceán chaotické informace“. Zároveň jej interpretuje jako ústřední výzvu k tvůrčí činnosti, protože se člověk stává „revolucionářem“ tam, kde chybí to, co je známé, a existuje pouze změna. Ve skutečnosti na jedné straně mezi avantgardou a exilem existují elementární podobnosti – například mobilita, fragmentární světový názor a úvaha o zkušenosti s krizí. Na straně druhé lze prostřednictvím interkulturní hermeneutiky analyzovat, do jaké míry umělecké postoje a práce v exilu vznikly v rámci pole napětí mezi identitou a alteritou.

 

V této přednášce bude na jedné straně analyzována cesta přes oceán jako stěžejní zážitek pro umělce, kteří byli nuceni odejít do exilu v první polovině 20. století. Na straně druhé budeme zkoumat, do jaké míry tento přechod přes hranice umožnil vznik uměleckých děl a možná i estetiky vyhnanství, které odrážejí fyzickou a psychologickou zkušenost dislokace.

 

Přednáškový cyklus je zaměřen na současný trend v oblasti dějin umění, který pod označeními „globální dějiny umění“ a „world art studies“ akcentuje transnacionální perspektivu. Renomovaní zahraniční historici umění se ve svých příspěvcích budou věnovat dopadu transnacionalismu na umění 19. a 20. století.