MgA. Anna Kulíčková

Publishing Activities & Book Fairs Manager

T (+420) 777 456 706
E anna.kulickova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1

Anna Kulíčková působí v Galerii hlavního města Prahy jako manažerka ediční činnosti a knižních veletrhů. V rámci své agendy řeší distribuci a produkci publikací vydaných GHMP. Nedílnou součástí je i zajišťování prezentace ediční činnosti na tuzemských knižních veletrzích a pořádání GHMP Art Book Fair – knižního veletrhu se zaměřením na uměleckou a uměnovědnou literaturu.

Je absolventkou magisterského programu na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Bakalářský titul má z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni.