Sonic Circuits, Nicolas Collins: !Trumpet Guest: George Cremaschi

Na začátku července roku 2019 byla dokončena komplexní rekonstrukce a restaurování sousoší sv. Kříže s Pannou Marií a Janem Evangelistou. Dnešní podoba sousoší je výsledkem opakovaných úprav a změn – bronzový korpus Krista (Wolf Ernst Brohn) byl zakoupen v Drážďanech roku 1657 a roku 1659 osazen na dřevěný kříž. Ten byl roku 1707, po pádu sochy do řeky, nahrazen křížem bronzovým, upevněným do kamenného útvaru symbolizujícího jeruzalémskou Golgotu (Johann Georg Heermann). Kamenné asistenční figury Marie a sv. Jana vytesal sochař Emanuel Max až roku 1861. Sérií restaurátorských zásahů byl od roku 2007 nejprve obnoven poškozený hebrejský nápis (1696), ulomená pozlacená orlice nad střední nápisovou kartuší na Golgotě a restaurována poprseň z růžového sliveneckého mramoru (1681). Restaurování všech hlavních částí sousoší zcela proměnilo možnosti jejich estetického vnímání. Restaurování povrchu Kristova těla odhalilo dosud téměř nepatrné zbytky původního zlacení. Sochy Emanuela Maxe byly výrazně zesvětleny díky opakovaným zábalům, rekonstruována byla ulomená pravá ruka sv. Jana Evangelisty. Na místo byla navrácena dekorativní lampa, známá dosud pouze z historické fotografie sousoší (1909).