Václav Požárek

Kurátorka: Magdalena Juříková

V trojském zámku se představují výrazné sochařské osobnosti napříč generacemi, které jsou v zahradách a některých interiérech prezentovány po celou sezónu otevření objektu. Východiskem této koncepce je propojení barokního interiéru a exteriéru a současného uměleckého díla.

Václav Požárek, Napůl otevřený, 2017, reliéf, dřevo, hliník, barva, 75×37×41 cm

Václav Požárek (* 1940) je umělec českého původu působící od šedesátých let ve Švýcarsku, kde patří k nejvýraznějším osobnostem současné scény. Pracuje v řadě médií jako kresba, koláž, fotografie, scénografie; v sochařské tvorbě se zabývá objekty na hranici umění a utilitárních předmětů z našeho reálného prostředí. Většina na první pohled působí, jako by měla sloužit nějaké těžko definovatelné funkci. Pracuje s nalezenými materiály, nicméně jich užívá s určitou uhlazeností a elegancí. Konstruktivní postupy jej vedou k minimalistickému projevu, který se již mnohokrát objevil i na předchozích autorských výstavách na Zámku Troja a osvědčil se jako adekvátní výtvarný kontrast k bohaté výzdobě zdejších sálů. Výstava se soustředí převážně na jeho objekty, které doplní několik konceptuálních koláží, kreseb a manipulovaných fotografií.