Mezi válkou a uměním – Antonín Kratochvíl, Pavlína Vogelová a Jan Mrkvička