@Výzva k podání cenové nabídky – Rekonstrukce, restaurování a konzervace sousoší muže s býkem zvané Apis, a sousoší muže s býkem zvané Chov, Bubenské nábřeží, Praha 7 Holešovice

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde dále vymezených.

Předmětem zakázky je rekonstrukce, restaurování a konzervace sousoší muže s býkem zvané Apis a sousoší muže s býkem zvané Chov, Praha 7, Holešovice.

Datum vyhlášení soutěže: 14. 6. 2021

Lhůta pro podání návrhů: do úterý 13. 7. 2021 do 16 hodin

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod. na adrese Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, nebo zaslat na tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Písemné nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce s čitelným nápisem „NEOTEVÍRAT“ Rekonstrukce, restaurování a konzervace sousoší muže s býkem zvané Apis, a sousoší muže s býkem zvané Chov, Bubenské nábřeží, Praha 7 Holešovice.

Ke stažení

Zadávací dokumentace – Apis a Chov, Holešovická tržnice
Příloha 1a Rest. průzkum záměr – Apis-muž s býkem, Praha 7
Příloha 1b Rest. průzkum záměr – Chov-muž s býkem, Praha 7
Příloha 2 Čestné prohlášení – Býci, Holešovická tržnice
Příloha 3 Titulní list – Býci, Holešovická tržnice
Příloha 4 Návrh smlouvy – Býci, Holešovická tržnice
Příloha 5 Položkový rozpočet – Býci, Holešovická tržnice
Příloha 6a Závazné stanovisko – Apis-muž s býkem
Příloha 6b Závazné stanovisko – Chov-muž s býkem