Veřejná soutěž na uzavření nájemní smlouvy na nájem prostor restaurace nacházející se v areálu Trojského zámku

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na uzavření NÁJEMNÍ SMLOUVY na nájem prostor restaurace nacházející se v areálu Trojského zámku, adresa U Trojského zámku 1, Praha 7 – Troja.

Předmětem vyhlášené veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku je získání nejvhodnější nabídky k uzavření nájemní smlouvy na nájem prostor restaurace nacházející se v areálu Trojského zámku

Datum vyhlášení soutěže: 21. 10. 2022

Lhůta pro podání návrhů: do pondělí 21. 11. 2022 do 10 hodin

Prohlídka předmětu nájmu se uskuteční v těchto termínech:

27. 10. 2022 ve 14:00 hod

1. 11. 2022 ve 14:00 hod

Nabídka může být předána osobně nebo zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Místem pro doručení obálek s nabídkami je recepce ředitelství GHMP, Revoluční 5, Praha 1, I. patro v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin.

Nabídka musí být podána v zalepené obálce, která musí být zřetelně označena nápisem, „Soutěž – restaurace Troja 2022“.

Ke stažení

Veřejná soutěž restaurace 2022
Příloha č. 1 restaurace popis
Příloha č. 2 půdorys 1NP
Příloha č. 3 půdorys 1PP
Fotky ke stažení

 

d3529054-5c54-471b-bc06-ab0d02a857bd
c04a36fb-4bc5-4e80-baf3-43c62fcc072d
0331b2a5-5910-45b7-bcc9-91b9382cfe98
69bc2626-bd93-4a49-962d-e6c63cb01e5a
9b055164-64f5-4f63-b2d4-83bef5435460
4bbbb4ce-c8d6-4b67-950f-ffdee0e29692