OPEN CALL MuralartUM 2020 – výzva pro umělce ze dne 21. 8. 2020

Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP) ve spolupráci s Hlavním městem Praha a Dopravním podnikem a.s. vyhlašuje první otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí, graffiti a velkoplošných maleb pro vybraná místa. Cílem této výzvy je pozvednutí a kultivace konkrétního prostoru, snaha o vyvolání pozitivní konfrontace veřejnosti s projevy současného umění na veřejných prostranstvích.

Termín tvůrčí činnosti – realizace
září–listopad 2020

Lokality
velkoplošná malba na autobusové smyčce Černý Most
streetartová intervence u výstupu z metra stanice Bořislavka
graffiti, objektové intervence na autobusovém terminálu Nové Butovice
streetartová intervence u stanice metra Vltavská
mural u zastávky autobusu Spořilov

Komu je výzva určena
umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám.
Výzva je neanonymní a otevřená všem.

Lhůta pro doručení přihlášek a požadavky
Kdykoli do 23. 9. 2020 (do 24.00 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresu umenipromesto@ghmp.cz
Na každou lokalitu/plochu bude podán jeden návrh s přihláškou a požadovanými přílohami.
Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10MB.

Vyhlášení výsledků
Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 30. 9. 2020 na webových stránkách https://umenipromesto.eu.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na umenipromesto@ghmp.cz.

Ke stažení
Plné znění výzvy OPEN CALL MuralartUM 2020 v češtině
Přihláška MuralartUM 2020 v češtině
Položkový rozpočet MuralartUM 2020 v češtině

Full version of OPEN CALL MuralartUM 2020 in English
Application Form MuralartUM 2020 in English
Budget MuralartUM 2020 in English

Výsledky otevřené výzvy – MuralArtUM 2020 I