OPEN CALL – GHMP Art Book Fair 2022

 

Galerie hlavního města Prahy chce ve spolupráci s ArtMap v letošním roce umožnit účast na Art Book Fair, veletrhu zaměřujícím se na knihy o umění, nejen nakladatelům a institucím, ale i jednotlivým tvůrcům a skupinám, kteří se věnují tvorbě autorských knih a fanzinů.

for English version scroll down

Co je GHMP Art Book Fair

Jde o již druhý ročník prodejního veletrhu zaměřujícího se na literaturu o umění. V průběhu dvou dnů nabídne platformu pro galerie, umělecké školy, internetové portály, časopisy, nakladatelství, sběratele a především milovníky knih. Součástí veletrhu bude pestrý doprovodný program jak pro děti, tak i pro dospělé. V letošním roce nově uvedeme ve spolupráci s ArtMap sekci pro tvůrce autorských knih a fanzinů.

GHMP Art Book Fair se uskuteční 24. a 25. září 2022 v exkluzivních prostorách Zámku Troja a přilehlých zahrad.

Kdo se může přihlásit

Jednotliví tvůrci nebo skupiny, které se zabývají autorskou knihou nebo tvorbou fanzinů. Jedinou podmínkou je, že zde musejí prezentovat pouze vlastní autorskou tvorbu.

Přihlásit se můžou za snížený poplatek 500 Kč za oba dva dny prodejní akce (nakladatelé se mohou přihlásit do hlavní sekce prodejců za poplatek 1800 Kč za oba dva dny prodejního veletrhu). K dispozici jim bude prostor pro prezentaci vlastní tvorby a možnost spoluúčasti na doprovodném programu.

 

Nejzazší termín pro přihlášení je 31. května 2022 prostřednictvím formuláře zde

 

Fotoreport z loňského ročníku GHMP Art Book Fair

OPEN CALL – GHMP Art Book Fair 2022

Prague City Gallery, in cooperation with ArtMap, wants to make participation in the Art Book Fair possible this year not only for publishers and institutions, but also individual artists and groups working on artists’ books and fanzines.

What is the GHMP Art Book Fair

This is the second annual sales fair focusing on literature about art. Over the course of two days, it will offer a platform for galleries, art schools, online portals, magazines, publishers, collectors and, above all, book lovers. The fair will include a varied accompanying programme for both
children and adults. This year, in cooperation with ArtMap, we will be launching a new section for the creators of authored books and fanzines.

The GHMP Art Book Fair will take place on 24 and 25 September 2022, in the exclusive premises of Troja Château and in the adjacent gardens.

Who can apply

Individual creators and groups working on authored books or fanzines. The only condition is that they must present only their own work.

They can apply for a reduced fee of 500 CZK for both days of the sales event (publishers can apply for the main vendor section for a fee of 1800 CZK for both days of the sales fair). There will be a space for them to present their own work and the possibility of participating in the accompanying programme.

The deadline for registration is 31 May 2022 via the form presented here.

Click here for a photo report from last year’s GHMP Art Book Fair