OPEN CALL CirculUM 2020 – výzva pro umělce a architekty, ze dne 1. 6. 2020

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz > vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných uměleckých intervencí pro čtyři  vybrané lokality na periferii Prahy. Základním předpokladem je zájem o tvůrčí činnost ve vymezeném prostoru okrajových částí na pomezí města a krajiny. Nedílnou součástí projektu je realizace návrhu, možnost netradiční rezidence, proces uměleckého výzkumu a účast na tematických setkáních. Tento projekt je financován z programu Umění pro město.

Doba tvůrčí činnosti
červenec až listopad 2020

Lokality
Satalice, Suchdol, Dolní Počernice, Trojmezí (viz přílohy)

Uchazeč může v rámci výzvy podat návrh dočasných uměleckých intervencí pro libovolný počet lokalit, realizován může být pouze jeden z nich (podle výběru poroty).

Komu je výzva určena
Českým i zahraničním jednotlivcům a skupinám z oblasti výtvarného umění a architektury.

Lhůta pro doručení přihlášek a požadavky
Kdykoli do 2. 7. 2020 do 11.00 hodin zasílejte vyplněnou přihlášku a povinné přílohy na adresu circulum2020@gmail.com. Preferujeme zasílání podkladů ve formátu JPG a PDF do velikosti příloh 10MB.

Vyhlášení výsledků
Projekty splňující lhůtu odevzdání a povinné přílohy, budou hodnoceny odbornou porotou.
Vítězné a oceněné projekty budou zveřejněny dne 12. 7. 2020 z na webových stránkách umenipromesto.eu.

Ke stažení
Plné znění výzvy OPEN CALL CirculUM2020
Mapové přílohy a popis lokalit projektu CirculUM2020
Formulář se souhlasy OPEN CALL CirculUM2020.pdf
Formulář se souhlasy OPEN CALL CirculUM2020.docx