PhDr. Olga Malá

kurátorka sbírky plastiky a nábytku

T (+420) 725 867 682
E olga.mala@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1

Olga Malá pracuje jako kurátorka sbírky plastiky v Galerii hlavního města Prahy od roku 1987 (další pozice: vedoucí úseku správy veřejných plastik a sbírky plastiky, 2006–2008, odborný náměstek, 2005–2006, vedoucí odborného oddělení, 1998–2005).

Těžištěm její odborné práce jsou aktivity na poli současného umění, jejich převážná část je spjata s dlouholetým působením v Galerii hlavního města Prahy, kde autorsky a kurátorsky připravila řadu výstav doprovázených katalogy s odbornými texty.

Koncem osmdesátých let a z počátku devadesátých se tematicky zaměřila na sochu, objekt a instalaci, především v tvorbě nastupující generace osmdesátých let (České sochařství 1988–1992; František Skála, 1992; Michal Gabriel, 1994–1995; Jaroslav Róna, 1997) a v návaznosti na svou studijní orientaci (DU – italština) také na tvorbu italských umělců (M. Merz, C. Parmiggiani ad.)

Od poloviny devadesátých let připravila ve spolupráci s Karlem Srpem řadu projektů systematicky podporujících tvorbu mladé silné generace 90. let. Z dnešního pohledu je oceňováno především založení Bienále mladého umění ZVON 94 (autorsky připravili i druhý a třetí ročník: ZVON 96Blue Fire), které představilo tvorbu mladých širší veřejnosti a bylo její první prezentací v oficiální státní instituci. Protagonisty této generace (Federico Díaz, Krištof Kintera, Jiří Příhoda, Milena Dopitová) začlenili také do dlouhodobé expozice v suterénu Domu U Zlatého prstenu (1998–2002), kde se inspirovala řada zahraničních kurátorů při výběru umělců na mezinárodní přehlídky jako kupř. After the Wall. Jako kurátoři GHMP Malá a Srp vyčlenili pro experimentální projekty mladých i 2. patro Staroměstské radnice. Malá zde připravila v té době průkopnické výstavy dnes již známých a uznávaných autorů jako kupř. Jiří Černický, Veronika Bromová, Štěpánka Šimlová nebo Kateřina Vincourová.

Intenzivně věnovala prezentaci českých umělců v zahraničí. Připravila dvě expozice v pavilonu České republiky na Bienále v Benátkách (Ivan Kafka, 1997, Veronika Bromová, 1999) a participovala na mezinárodních projektech: Bovisa – Milano Europa (2001), Corps et traces dans la création tchéque 1962–2002 (Nancy, 2002), Aus liebe – Die Generation der neunziger Jahre aus Prag (Remscheid, 2003).

V rámci výstav GHMP reflektujících aktuální evropskou scénu připravila s Karlem Srpem autorské výstavy Other Times – Současné britské umění (Dům U Kamenného zvonu, 2005) a reprezentativní výstavu Close Echoes (Městská knihovna, Praha; Kunsthalle Krems,1998) zahrnující britské hvězdné umělce devadesátých let (M. Hatoum, D. Chapman, D. Gordon ad.)

Aktivity Olgy Malé z počátku 21. století charakterizuje návaznost na tradici spolupráce s mladými autory (studentská výstava Mladý maso s Veronikou Bromovou) a zájem o prostorové instalace (projekt Magdaleny Jetelové Urban Landscape). Nové je zaujetí fenoménem malby: pro Staroměstskou radnici připravila samostatné výstavy mladých malířů (Filip Kudrnáč, Martin Kuriš, Roman Trabura ad.) a pro jízdárnu Pražského hradu v roce 2004 s Karlem Srpem koncipovala výstavu Perfect Tense – malba dnes, která představila práce českých umělců několika generací zaujatých tímto fenoménem.

V posledních letech připravila dvě rozsáhlé sochařské výstavy. Úvodní byla vůbec první retrospektiva „mistra českého art deca“ Jaroslava Horejce (2016–2017) a druhou výstava protagonisty Tvrdohlavých Jaroslava Róny, zahrnující poslední dvě desetiletí autorovy tvorby (2017). Kromě těchto retrospektiv průběžně realizuje nové výstavní projekty ve spolupráci s umělci generace devadesátých let (Lukáš Jasanský – Martin Polák, Michal Pěchouček, Štěpánka Šimlová), avšak také s protagonisty mladších generací (Markéta Hlinovská).

Olga Malá vystudovala dějiny umění (druhý obor italština) na FF UK v Praze (1976–1983). Rigorózní zkoušku složila v roce 1985. Její pedagogická činnost je spjata se Západočeskou univerzitou v Plzni (2006–2010).

Související

Start up: Jakub Hubálek – Osobní záležitost
Polohy současné abstrakce
Michal Pěchouček: Hodiny v umění
London Twelve / Současné britské umění
Vincenc Vingler: Sochy zvířat
Start up: Jakub Tomáš – S=π.r2
Jiří David: Křik paviánů…
Nikola Čulík: Život a dílo
Milena Dopitová: Miluji a přijímám
Jaroslav Horejc (1886–1983): Mistr českého art deca
Štěpánka Šimlová: Léta levitace
Jaroslav Róna 1997–2017
Věra Janoušková: Šedá figura II / GHMP představuje díla ze svých depozitářů 
Alena Kotzmannová: Králík a královna
Markéta Hlinovská: Srst ve městě
Heroin Crystal / Generace devadesátých let v GHMP