PhDr. Jakub Král

kurátor sbírky kresby a grafiky

T (+420) 607 081 922
E jakub.kral@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1

Působí od roku 2014 v Galerii hlavního města Prahy postupně na pozicích odborného správce sbírek, od roku 2018 současně také na pozici kurátora výstav a od roku 2021 pak jako kurátor sbírky kresby a grafiky. Zároveň přednáší na katedře výtvarné výchovy a kultury na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V současnosti je doktorandem na fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (školitel Mgr. Martin Kolář, Ph.D.). Ve své činnosti se zabýval tuzemskými regionálními scénami přelomu 80. a 90. let a kurátorskými osobnostmi 90. let obecně. Ve své aktuální činnosti badatelské a kurátorské se v nejširším rámci zabývá středo-východoevropským a východoevropským neoavantgardním uměním a vzájemným souvislostem se současným uměním z hlediska jejich interpretace.

V GHMP se podílel či spolupodílel na cyklu výstav pro začínající umělce Start Up a na výstavách Eduard Steinberg, From Moscow to Paris (2017, společně s H. P. Riesem), Sonda 1, Příběh slovenského (post) konceptuálního umění na Slovensku (2018–2019, společně s Vladimírem Beskidem) a připravil výstavu Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka Sníh, kámen, hvězda, strom (2020). Mimo GHMP pracoval jako kurátor v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a připravil například výstavy O strachu, čo príde (2017, Východoslovenská galéria, Košice) či výstavu Stanislava Kolíbala (2020, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem).

Výběr z bibliografie

 • KRÁL, Jakub: Gotham City!!!, Ateliér XXV, 12. 1. 2012, č. 1, s. 7.
 • KRÁL, Jakub: Principy paměti, Ateliér XXV, 3. 5. 2012, č. 9, s. 12.
 • KRÁL, Jakub: Ostravská scéna 80. a 90. let, Prostor Zlín XX, 2013, č. 3, s. 34–37.
 • KRÁL, Jakub: Tvůrčí duch Petra Lysáčka, in: Festival Fluidum: End Game (kat. výst.), Galerie K4, Praha 2013.
 • KRÁL, Jakub: Mramorový oblouk, in: Matouš Lipus, Jakub Tytykalo, Mramorový oblouk (kat. výst.), Galerie Caesar, Olomouc 2015.
 • KRÁL, Jakub: Extenze veřejného prostoru, Výstavní aktivity v 90. letech, in: Michal Koleček (ed.), Pro mě. Ze mě, Ústí nad Labem 2016.
 • KRÁL, Jakub: Luxurious Moments, in: Anna Ročňová, Luxurious Moments (kat. výst.), Galerie hlavního města Prahy, Praha 2018.
 • KRÁL, Jakub: Co zbylo z modernismu?, in: Sonda 1, Příběh slovenského (post)konceptuálního umění (kat. výst.), Galerie hlavního města Prahy, Praha 2018.
 • KRÁL, Jakub: 4D kočár, in: Ondřej Vicena, 4D Carriage (kat. výst.), Galerie hlavního města Prahy, Praha 2019.
 • KRÁL, Jakub: Velké utopie slovenského konceptualismu, Peter Bartoš a klimatická krize, Vlna XXI, 2020, č. 81, s. 6–15.
 • KRÁL, Jakub: Sníh kámen hvězda strom, in: Vladimír Havlík, Rudolf Sikora, Sníh kámen hvězda strom (kat. výst.), Galerie hlavního města Prahy, Praha 2020.
 • KRÁL, Jakub: Mezičas modernismu, in: Olga Malá, Dana Haltufová (eds.), Heroin Crystal (kat. výst.), Galerie hlavního města Prahy, Praha 2022.

Související

Start up: Anna Ročňová – Luxurious Moments
Start up: Apart Collective – Surface Depression and the Emergence of New Habitats
Start up: Ondřej Filípek – Vaz
Start up: Ondřej Vicena – 4D kočár
Sonda 1 / Příběh slovenského (post)konceptuálního umění
Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom
Start up: Richard Janeček – I Think in an Ideal World, It Would Have Ended Very Differently
Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom / repríza na Slovensku
Dragoljub „Raša“ Todosijević