Edukační oddělení

Misí oddělení je zprostředkovávat umění tvořivými metodami všem cílovým skupinám (všem typům škol, rodinám s dětmi, dospělým, seniorům i znevýhodněným návštěvníkům) prostřednictvím vzdělávacích aktivit: interaktivních prohlídek výstav, workshopů, výtvarných dílen a ateliérů i dalších formátů – především skrze vlastní tvorbu a interakci s originály uměleckých děl s cílem efektivně, úspěšně a atraktivně předávat kvalitní vzdělávací obsah a podporovat pozitivní vztah k umění.

Hlavní vizí je snaha rozvíjet umělecké, kreativní a neformální vzdělávání a propojovat ho s tím formálním. Edukátorky sledují progresivní mezinárodní vzdělávací modely na úrovni EU, čerpají ze zahraničních odborných zdrojů, reflektují nejnovější trendy v uměleckém vzdělávání: interdisciplinaritu, intermedialitu, interaktivitu, rozvoj literární, mediální, informační, vizuální, kulturní a emoční gramotnosti i kreativního myšlení a společenské angažovanosti. Mezi rozvojové priority patří podpora aktivit pro seniory a znevýhodněné, rozšíření vzdělávacích programů k umění ve veřejném prostoru. Edukační oddělení splňuje podmínky pro získání statutu metodického pracoviště v oboru. Je jedním z nejvýznamnějších center dění v této oblasti – realizuje odborné konference, semináře, mezinárodní výzkumné projekty, spravuje Centrální knihovnu Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, kde má i zastoupení v nejvyšší funkci v předsednictvu.

Mezi pozice edukačního oddělení patří edukátorka v kultuře, knihovnice a asistentka. GHMP má tři interní edukátorky a tým externích lektorů s různými specializacemi. Interní edukátorky koncipují, organizují a realizují v sedmi objektech GHMP vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na školy všech typů. Jsou členkami několika významných profesních asociací a odborných pracovních skupin, které se mimo jiné věnují advokacii k podpoře kreativního vzdělávání, a to i na vládní úrovni. Na pozicích oddělení jsou vysoce kvalifikované a erudované osoby s mnohaletou praxí ve svém oboru.

Lucie Haškovcová