ZRUŠENO! Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Fotografický negativ a pozitiv I / k výstavě Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní workshopy budou reagovat na tvůrčí práci Josefa Sudka z technologického hlediska fotografického procesu. V rámci výtvarných dílen budeme pracovat u zvětšovacího přístroje a seznámíme se s jeho technickými parametry. Zaměříme se na proces zhotovení pozitivního obrazu, kdy budeme osvětlovat černobílé negativy. Oživíme si tak atmosféru fotokomory, práci s vývojkou a ustalovačem. Za červeného světla budeme pozorovat fotografické misky, až se začnou objevovat známé obrysy realistického obrazu.