ZRUŠENO! Studijní kresba – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené (k výstavě Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy)

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah).

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu proběhne komentovaná prohlídka výstavy, během které se budeme věnovat podrobnému pozorování, popisování a uvědomování si sochařských tvarů, které následně uplatníme ve vlastní tvorbě. Věnovat se budeme základním studijním kresbám vystavených a vyfotografovaných sochařských děl a kresbě podle předlohy. Zaměříme se na zdokonalení kresebných dovedností, zásadám při skicování, stínování a detailním studijním kresbám, ke kterým využijeme kresbu tužkou, uhlem a rudkou.