ZRUŠENO! Příběhy soch II: Pražská výstava Augusta Rodina a její vliv na výtvarné umění v Čechách

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Pražská výstava Augusta Rodina v roce 1902 byla očekávaným a pečlivě promyšleným projektem. Velké zásluhy na uskutečnění měl Josef Mařatka. Připravovaná přednáška nás zavede do doby počátku 20. století. Připomeneme si umělecké tendence počátku století v Čechách, okolnosti příprav výstavy, její průběh a následný dopad na mladou nastupující generaci sochařů.
Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.