ZRUŠENO! Příběhy soch I: František Bílek a jeho dílo ve sbírkách veřejné plastiky GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Ve sbírce veřejné plastiky GHMP jsou zapsána dvě významná díla Františka Bílka (Mojžíš, 1905 a Komenský se loučí s vlastí, 1926). Je to však jen zlomek inventáře, neboť Galerie hlavního města Prahy spravuje velkou část pozůstalosti tohoto představitele secesního symbolismu. V přednášce samotné se zaměříme na Bílkovy realizace ve veřejném prostoru. Pokusíme se přiblížit úlohu Františka Bílka při vypisování veřejných soutěží. Upozaděn nezůstane ani obecný pohled na Bílkovu tvorbu. Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.