ZRUŠENO! Dřevoryt a linoryt I – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Grafická dílna Františka Bílka

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Grafická dílna Františka Bílka – Grafiky a štočky

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

Výtvarná reflexe k tvorbě Františka Bílka bude zaměřena především na jeho grafickou práci, dřevoryt a linoryt. V úvodu výtvarného workshopu bude nejmenším návštěvníkům formou pohádky s loutkou přiblížen život a dílo Františka Bílka, dále budou seznámeni s tiskařskými technikami. Vlastní tvorba bude směřovat k návrhům podle vzoru tvorby autora. V části workshopu si návštěvníci vyzkouší tisk pomocí připravených matric. Workshop proběhne v ateliéru edukačního centra, které poskytuje příjemný prostor i pro odpočinek a svačinu.