Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost / k výstavě Nejistá sezóna

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

V rámci výtvarných dílen budeme věnovat pozornost zvoleným tématům, která vystavené umělecké realizace znázorňují. V první rovině se zaměříme na téma krajiny jako na důležitý zdroj inspirace pro výtvarné reflexe. Podněty pro malířské záznamy budeme nacházet také v místní zahradě Zámku Troja. V druhé rovině se tvůrčí práce stane prostorem pro vlastní introspekci, chvilku rozjímání nebo pro čistou radost z výtvarného projevu. V první sérii dílen s názvem Krajinné tvary a prostory se budeme soustředit na výtvarné záznamy přírodních procesů, kdy budeme pozornost věnovat prostorům, tvarům a různým podobám vegetace. Prostřednictvím výtvarné tvorby v plenéru se například budeme koncentrovat na téma oblohy nebo na živé monumenty, jako jsou stromy. Během druhé série workshopů pod názvem Přírodní motivy se zaměříme na rostlinné a květinové náměty. Budeme si tak všímat reálných detailů v krajině. V cyklu dílen s názvem Abstrakce a vnitřní pohledy se naopak budeme soustředit na záznamy subjektivní reality. Výtvarné práce budeme posouvat do abstrahované podoby nebo se vydáme na cestu podle vlastní fantazie. V závěrečné výtvarné dílně pod názvem Zahradní slavnost se zaměříme na odhalování organické přírody cestou imaginace, smyslů nebo různými malířskými postupy budeme samostatně experimentovat nebo se také pustíme do společné tvůrčí práce. Hlavním výtvarným prostředkem se stane akvarelová malba s možnými kombinacemi kresebných médií. Realizace výtvarných dílen proběhne v zahradě. K dispozici bude také zázemí eko-ateliéru v oranžérii Zámku Troja, kde proběhne úvodní setkání.