Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Užitá grafika: linoryt II / ke stálé expozici Ateliér Františka Bílka

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Tvůrčí výtvarné dílny budou věnovány užité tvorbě v grafické práci Františka Bílka. Dílny se budou odehrávat v zázemí ateliéru Edukačního centra, kde se seznámíme s vytvářením obrazu na matrici a s výtvarnými nástroji pro tvorbu grafiky. Během výtvarné práce se budeme inspirovat osobitým rukopisem Bílka (horizontální a vertikální linie v grafických listech) a jeho originální symbolikou v období secese. Zaměříme se na realizaci užité grafiky (novoročenka, vizitka, ex libris, kalendář, pohlednice nebo ozdoba dopisního papíru). V rámci workshopu se budeme věnovat výtvarným prvkům umění, jako je linie, plocha, kontrast, kresba a grafické technice – tisku z výšky (linoryt).