Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Umělecká grafika: linoryt III a IV / ke stálé expozici v Bílkově vile

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní výtvarné dílny budou věnovány grafické práci Františka Bílka a jeho osobitému výtvarnému rukopisu. Dílny se budou odehrávat v zázemí ateliéru Edukačního centra, kde se seznámíme s vytvářením obrazu na matrici a s výtvarnými nástroji pro tvorbu grafiky. Během výtvarné práce se budeme soustředit na secesní ornament pro figurativní, zvířecí nebo rostlinné motivy. V rámci workshopu se budeme věnovat výtvarným prvkům umění jako je linie, plocha, kontrast, kresba a grafické technice – tisku z hloubky (linoryt).